Családi vállalkozások

ÜdvözöljükA hazai családi vállalkozások és családi vállalatok számára nyújtunk speciális szervezeti tanácsadási, jogi tanácsadási, valamint mediációs szolgáltatásokat. Küldetésünk növelni a hazai családi cégek fenntarthatóságát és versenyképességét. Ügyfeleink között egyaránt megtalálhatóak a több generáció által közösen működtetett, valamint generációváltás alatt álló családi cégek egyaránt.

Családi vállalati szolgáltatásaink

CÉG- ÉS VEZETŐI UTÓDLÁS TERVEZÉS

A családi cég és vezetői utánpótlásának tervezését bármilyen korán el lehet kezdeni. A cégvezetés következő generációjának helyes kiválasztása fontosabb, mint valaha. A technológiai és digitális fejlődés, valamint a globalizáció hatására növekvő versenyhelyzet a cégátvételre kijelölt új generációs vezetőktől egyidejűleg megköveteli a megfelelő üzleti és szervezeti modellek megválasztását is. Célunk Ügyfeleink sikeres vezetői- és szervezeti transzferének támogatása, hiszen e tényezők döntő befolyással bírnak a cég és a család jövedelmének fenntarthatósága szempontjából.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOZÁS

A családi cég sikereinek növekedésével egyre hangsúlyosabbá válik a vállalkozás professzionalizálása függetlenül attól, hogy utódlási helyzetben van-e a családi cég. Az üzleti- és családi célokat egyaránt szolgáló szervezeti- és folyamatszabályozás, megkönnyítik a családtagok mindennapi együttműködését, elősegítik cég további növekedését, valamint növelik a cég értékét. Célunk Ügyfeleinket támogatni szervezettervezési-, szervezetfejlesztési- és folyamatoptimalizációs szolgáltatásainkkal annak érdekében, hogy a családi- és munkakapcsolatok kiegyensúlyozottak maradjanak, valamint is töretlenül haladhasson fejlődési pályáján.

TULAJDONTRANSZFER TERVEZÉS

A családi vállalatok folytonosságtervezésének leghangsúlyosabb eleme az üzletrészek és az egyéb vagyoni elemek transzferének megtervezése és végrehajtása. Legtöbb Ügyfelünk esetében szakjogász ügyvéd és könyvszakértő partnereinkkel időt és energiát fektetünk megállapodások, adóstratégiák, végrendeletek, és vagyoni jogok átruházását érintő magánjogi megállapodások létrehozásába. Célunk Ügyfeleinket támogatni a visszavonuló generáció vagyonbiztonságának megteremtésében, az új generáció önmegvalósításához szükséges erőforrásainak biztosításában.

VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS TERVEZÉS

A legtöbb családi cég sikere az érintett családi menedzsment vezetői kvalitásán múlik. Függetlenül attól, hogy utódlási helyzetben van-e a családi cég vagy sem, a junior és a szenior generáció emberi és szakmai együttműködésre való képessége kulcsfontosságú a siker szempontjából. Célunk Ügyfeleinket támogatni abban, hogy a vezetés, az együttműködés, az erőszakmentes és elfogadó kommunikáció valamint az asszertív érdekérvényesítés nélkülözhetetlen képességeit minél jobban elsajátítsák és alkalmazzák a mindennapi üzletmenet és jelentős változások, pl. cégutódlás, generációváltás során is.

GENERÁCIÓVÁLTÁS ÉS CÉGÁTADÁS

A generációváltás utódlástervezési szakaszát követő cégátadási időszak a családi cég adott helyzetétől és körülményeitől függően hat-huszonnégy hónapot vehet igénybe. Egy családi cég a generációváltást megelőző kettő és az azt követő három évben a legsérülékenyebb. Ezért a vezetői feladatok és jogkörök, szervezeti folyamatok, ügyfelek, projektek, partnerek, szerződések és egyéb megállapodások körültekintő átadás-átvétele elengedhetetlen. Célunk Ügyfeleinket gyakorlati útmutatás és igény szerinti intenzitású támogatás mellett minél nagyobb biztonságban átnavigálni ezen a sokakat érintő jelentős változáson.

VITARENDEZÉS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS

A családi cég sikerességének szempontjából szintén alapvető fontosságú a családtagok egészséges konfrontálódásra és konfliktuskezelésre való készsége. A felelős családi cégek a konfliktusok kezelésének érdekében előre meghatározott vitarendezési szabályokat és folyamatot alkalmaznak. A tudatosan működtetett családi cégek felismerik, hogy óriási emberi- és üzleti kockázatot jelent, és rövid távon a család és a cég bukásához vezethet, ha a konfliktusokat hagyják elmérgesedni. Célunk Ügyfeleinket támogatni a vitarendezési folyamat megtervezésében, valamint annak gyakorlati működtetésében, mediátorként egyaránt.

ORSZÁGOS CSALÁDI VÁLLALATI FELMÉRÉS

A hazai családi vállalkozások és családi vállalatok számára nyújtunk speciális szervezeti tanácsadási, jogi tanácsadási, valamint mediációs szolgáltatásokat.

Bővebben

GYAKRAN ALKALMAZOTT MEGOLDÁSAINK

Családi alkotmány

A családi alkotmány a cégben érintett családtagok alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza elsősorban a cég vagyoni-, pénzügyi- és szakmai erőforrásaira vonatkozóan. Kulcsfontosságú lelkiismereti megállapodás, amely célja előre tisztázni a családtagok elvárásait a cég által biztosított egzisztenciális és karrierlehetőségeiket illetően.

Utódlási terv

Az utódlási terv a cégutódlás és generációváltás idő- és energiaigényes, összetett folyamatának pontos cselekvési terve. Legtöbb Ügyfelünk számára abban az esetben alkalmazzuk, amikor családon belül kerül átadásra a cég. Az utódlási terv részletesen előkészíti a soron következő szervezeti-, folyamat- és tulajdontranszfert.

Családi fórum

A családi fórum a cégben szakmailag és/vagy anyagilag érintett családtagok érdekegyeztetési fóruma. Bár legtöbbször a résztvevők ugyanazok, a taggyűléssel és a vezetői értekezlettel ellentéteben a családi fórumon a tulajdonosi, illetve szervezeti érdekeket megelőzik a családtagok egyéni- és a család közös érdekei.

Válságterv

A válságterv konkrét magánjellegű és szervezeti beavatkozási intézkedéseket tartalmaz arra az esetre, ha a cég első számú vezetője vagy vezetői hirtelen (betegség, baleset, válás stb. következtében) képtelenné válnak feladatuk ellátására. Mivel válság közben lehetetlen a tervezés, a válságterv előzetes óvintézkedésként készül.

Kapcsolat

KERESSEN MINKET

+36 1 999 42 65
Budapest, Benczúr utca 41.